"Fokus på fakta, detaljer og resultater"

ISTJ-typer er ofte stille, seriøse og ansvarlige personer, der holder af koncentration og omhu. Deres talent ligger i administration, systematik og planlægning. De er ofte meget loyale og værdsætter traditioner og strukturer. De har brug for tryghed og stabilitet for at kunne fungere optimalt. De er praktiske ordensmennesker, der søger for at have styr på tingene ved at planlægge og strukturere.

For ISTJ'er er det vigtigt, at organisationen eller virksomheden er struktureret og velorganiseret. Hvis der hyppigt sker forandringer omkring en ISTJ'er, kan det give stress og frustration og dermed nedsat arbejdsglæde. Disse typer vil ofte fungere godt i bureaukratiske organisationer og finder ofte hurtigt en rolle, der passer til dem, enten det er som leder eller som medarbejder. Man finder dem ofte i:

  • administrative stillinger (både inden for det offentlige og det private) 
  • teknisk orienterede job 
  • teknisk produktion 
  • undervisere på tekniske skoler 
  • politi og forsvar 
  • faglærte 

Følgende kendte personer har typen ISTJ: Harry Truman, Dronning Elizabeth II, Warren Buffet

Persontypetest